Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19, y gefnogaeth sydd ar gael i chi a sut i wneud cais amdani, ewch i https://clientresources.co.uk/

 


Mae ein swyddfa bellach ar agor i’r cyhoedd rhwng 9 am-5pm, gofynnwn i bob ymwelydd â’r swyddfa gadw pellter cymdeithasol a dilyn y canllawiau a ddangosir ar yr hysbysfwrdd wrth fynediad. Os hoffech drefnu apwyntiad, ffoniwch ein derbynfa ar 01970 612231 ymlaen llaw i sefydlu a ellir gweithredu trefniadau amgen e.e. cyfarfod ffôn neu rithwir.
Os ymwelwch, cymerwch yr holl ragofalon iechyd a lles angenrheidiol a rhowch wybod i’n staff ar unwaith os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau. I gysylltu â’ch cyfrifydd yn uniongyrchol, ewch i ‘Ein Tîm’ i ddod o hyd i’w gyfeiriad e-bost neu ffoniwch 01970 612231..

Croeso i Davies Lewis Baker

Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig

Rydym yn bractis cyfrifeg wedi’i leoli yn nhref arfordirol Gorllewin Cymru, Aberystwyth, gyda swyddfeydd yn Llanidloes, Powys a Tywyn, Gwynedd.

Sefydlwyd practis Aberystwyth ym 1920, ac mae’n dal i gynnal gwerthoedd proffesiynol traddodiadol ochr yn ochr â’r dechnoleg ddiweddaraf. Mae’r practis wedi’i rwydweithio’n llawn ar gyfrifiadur, gyda meddalwedd Cyfrifeg a Threth Ddigidol ddibynadwy, sy’n cael ei wasanaethu’n rheolaidd gyda’r uwchraddiadau diweddaraf. Mae hyn yn ein cynorthwyo i ddarparu gwasanaeth cyflym ac effeithlon wrth gynnal ein safonau uchel.

Cysylltwch â ni i drefnu ymgynghoriad.

Cysylltwch â ni i siarad â phartner.
Siaradwch â Phartner