Er bod ein swyddfa ar gau i’r cyhoedd, gallwn dderbyn cofnodion o hyd trwy drefniant ymlaen llaw neu trwy’r blwch llythyrau ac rydym ar gael dros y ffôn ac e-bost. I gysylltu â’ch cyfrifydd yn uniongyrchol, ewch i ‘Ein Tîm’ i ddod o hyd i’w gyfeiriad e-bost neu ffoniwch 01970 612231.
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19, y gefnogaeth sydd ar gael i chi a sut i wneud cais amdani, ewch i’n tudalen ‘Newyddion’.

 

 

Croeso i Davies Lewis Baker

Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig

Rydym yn bractis cyfrifeg wedi’i leoli yn nhref arfordirol Gorllewin Cymru, Aberystwyth, gyda swyddfeydd yn Llanidloes, Powys a Tywyn, Gwynedd.

Sefydlwyd practis Aberystwyth ym 1920, ac mae’n dal i gynnal gwerthoedd proffesiynol traddodiadol ochr yn ochr â’r dechnoleg ddiweddaraf. Mae’r practis wedi’i rwydweithio’n llawn ar gyfrifiadur, gyda meddalwedd Cyfrifeg a Threth Ddigidol ddibynadwy, sy’n cael ei wasanaethu’n rheolaidd gyda’r uwchraddiadau diweddaraf. Mae hyn yn ein cynorthwyo i ddarparu gwasanaeth cyflym ac effeithlon wrth gynnal ein safonau uchel.

Cysylltwch â ni i drefnu ymgynghoriad.

Cysylltwch â ni i siarad â phartner.
Siaradwch â Phartner