Mi fydd sawl ffordd ar gau i draffig yn Aberystwyth o ddydd Llun 13 Gorffennaf ymlaen.

Bydd hyn i ddechrau am gyfnod cychwynnol o 3 wythnos er mwyn i gerddwyr ddilyn canllawiau pellhau cymdeithasol yn ddiogel. Bydd yr holl ffyrdd a ddangosir ar y map ar gau rhwng 11am a 6pm bob dydd.

Felly byddem yn cynghori ein cleientiaid sydd angen ymweld â’n swyddfa gydag unrhyw gofnodion trwm neu fawr gwneud hynny cyn 11am.

Gallwn sicrhau y bydd ein swyddfa ar agor fel arfer yn ystod y cyfnod yma.

Diolch.

https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/newyddion/cefnogi-busnesau-ym-mharthau-diogel-ceredigion/