Polisi Coronavirus (Covid-19) y cwmni o 7fed Awst 2021

Er mwyn diogelu ein cleientiaid a’n staff, byddem ni yn Davies Lewis Baker yn gwerthfawrogi pe byddech yn parhau i:

      • Wisgo gorchudd wyneb wrth ymweld â’r swyddfa
      • Ddefnyddio’r glanweithydd dwylo wrth gyrraedd
      • Gynnal pellter cymdeithasol

Credwn mai dyma’r ffordd orau i barhau rheoli risg i’n cleientiaid a’n staff ar hyn o bryd.

Diolch am eich cefnogaeth a chydweithrediad.

Croeso i Davies Lewis Baker

Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig

Rydym yn bractis cyfrifeg wedi’i leoli yn nhref arfordirol Gorllewin Cymru, Aberystwyth, gyda swyddfeydd yn Llanidloes, Powys a Tywyn, Gwynedd.

Sefydlwyd practis Aberystwyth ym 1920, ac mae’n dal i gynnal gwerthoedd proffesiynol traddodiadol ochr yn ochr â’r dechnoleg ddiweddaraf. Mae’r practis wedi’i rwydweithio’n llawn ar gyfrifiadur, gyda meddalwedd Cyfrifeg a Threth Ddigidol ddibynadwy, sy’n cael ei wasanaethu’n rheolaidd gyda’r uwchraddiadau diweddaraf. Mae hyn yn ein cynorthwyo i ddarparu gwasanaeth cyflym ac effeithlon wrth gynnal ein safonau uchel.

Cysylltwch â ni i drefnu ymgynghoriad.

Cysylltwch â ni i siarad â phartner.
Siaradwch â Phartner