Slide Busnes

Mae gennym ystod o wasanaethau i weddu i fusnesau o bob maint

Slide Unigolion

Rydym wedi teilwra gwasanaethau i ddiwallu eich anghenion unigol

Slide Elusennau

Rydym wedi teilwra gwasanaethau i ddiwallu eich anghenion elusennol

Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19, y gefnogaeth sydd ar gael i chi a sut i wneud cais amdani, ewch i https://clientresources.co.uk/


Oherwydd y cynnydd mewn achosion o Coronafirws ac yn dilyn cyhoeddiadau diweddaraf y llywodraeth, bydd y swyddfa hon ar gau o ddydd Llun 21ain Rhagfyr 2020 hyd nes y clywir yn wahanol. Gellir cysylltu â staff trwy e-bost uniongyrchol, cyfeiriad e-bost ‘info’ neu drwy rif ffôn y swyddfa. Os oes gennych bost/parsel nad yw’n ffitio trwy’r blwch llythyrau, yna ffoniwch y swyddfa ar y rhif uchod. Byddwn yn postio diweddariadau ar ein tudalen Facebook a’n gwefan dros yr wythnosau nesaf.

01970 612231

info@daviesandlewis.com


Croeso i Davies Lewis Baker

Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig

Rydym yn bractis cyfrifeg wedi’i leoli yn nhref arfordirol Gorllewin Cymru, Aberystwyth, gyda swyddfeydd yn Llanidloes, Powys a Tywyn, Gwynedd.

Sefydlwyd practis Aberystwyth ym 1920, ac mae’n dal i gynnal gwerthoedd proffesiynol traddodiadol ochr yn ochr â’r dechnoleg ddiweddaraf. Mae’r practis wedi’i rwydweithio’n llawn ar gyfrifiadur, gyda meddalwedd Cyfrifeg a Threth Ddigidol ddibynadwy, sy’n cael ei wasanaethu’n rheolaidd gyda’r uwchraddiadau diweddaraf. Mae hyn yn ein cynorthwyo i ddarparu gwasanaeth cyflym ac effeithlon wrth gynnal ein safonau uchel.

Cysylltwch â ni i drefnu ymgynghoriad.

Cysylltwch â ni i siarad â phartner.
Siaradwch â Phartner