Slide Busnes

Mae gennym ystod o wasanaethau i weddu i fusnesau o bob maint

Slide Unigolion

Rydym wedi teilwra gwasanaethau i ddiwallu eich anghenion unigol

Slide Elusennau

Rydym wedi teilwra gwasanaethau i ddiwallu eich anghenion elusennol

Croeso i Davies Lewis Baker

Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig

Rydym yn bractis cyfrifeg wedi’i leoli yn nhref arfordirol Gorllewin Cymru, Aberystwyth, gyda swyddfeydd yn Llanidloes, Powys a Tywyn, Gwynedd.

Sefydlwyd practis Aberystwyth ym 1920, ac mae’n dal i gynnal gwerthoedd proffesiynol traddodiadol ochr yn ochr â’r dechnoleg ddiweddaraf. Mae’r practis wedi’i rwydweithio’n llawn ar gyfrifiadur, gyda meddalwedd Cyfrifeg a Threth Ddigidol ddibynadwy, sy’n cael ei wasanaethu’n rheolaidd gyda’r uwchraddiadau diweddaraf. Mae hyn yn ein cynorthwyo i ddarparu gwasanaeth cyflym ac effeithlon wrth gynnal ein safonau uchel.

Cysylltwch â ni i drefnu ymgynghoriad.

Cysylltwch â ni i siarad â phartner.
Siaradwch â Phartner