Ein Cyrsiau & DPP

Eir Cyrsiau & DPP

Rydym yn cynnal nifer o gyrsiau Datblygiad Proffesiynol Parhaus trwy gydol y flwyddyn i sicrhau bod ein staff efo’r gwybodaeth ddiweddaraf. Rydym hefyd yn gwahodd cynrychiolwyr allanol i ymuno â ni. Ein cyrsiau 2020 yw:

28/04/2020 – Money Laundering Update with Andy Campbell – WEDI’I OHURIO

12/05/2020 – PAYE, Finance Bill and General Tax Update with Russell Cockburn – WEDI’I OHURIO

25/06/2020- Accounts and Audit Update with Steve Collings – WEDI’I OHURIO

06/10/2020 – MTD, CGT and Inheritance Tax Reliefs with Russell Cockburn

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu un o’n cyrsiau, e-bostiwch marisa@daviesandlewis.com am fanylion pellach.

Cysylltwch â ni i drefnu ymgynghoriad

Cysylltwch â ni i siarad â phartner.
Siaradwch â Phartner