Ein Hanes

Davies Lewis Baker

Sefydlwyd Davies Lewis Baker ym 1920 ac mae wedi tyfu ochr yn ochr â’r cymunedau lleol y mae’n eu gwasanaethu. Yn gweithredu yn ystod y blynyddoedd diwethaf fel practis dau bartner gyda Roger Lewis a Mark Baker wrth y llyw, nes i Mr Lewis basio yn 2018. Mae Davies Lewis Baker wedi parhau i fynd o nerth i nerth gan fabwysiadu technolegau a meddalwedd newydd a’n galluogi i ddarparu i chi y gwasanaeth gorau.

Cysylltwch â ni i drefnu ymgynghoriad.

Cysylltwch â ni