Gwasanaethau i Elusennau

Gwasanaethau i Elusennau

Er mwyn darparu’r gwasanaeth gorau posibl i chi, mae gennym arbenigwyr mewnol mewn ymddiriedolaethau, elusennau a sefydliadau dielw eraill a all eich cynghori a’ch hysbysu am y newidiadau rheoliadol a deddfwriaethol parhaus a all wneud rheoli a llywodraethu endid dielw yn anodd. Gallwn hefyd drefnu ymweliadau ar y safle i’ch cynorthwyo gyda hyfforddiant tîm a’ch helpu chi i gyrraedd eich amcanion ariannol.

Gwasaniaethau i Elusennau a Ddarperir:

  • Adolygiadau Llywodraethu
  • Archwilio a Sicrwydd
  • Arholiadau Annibynnol
  • Cynllunio TAW
  • Cydymffurfiad Rheoliadol
  • Cynllunio Treth
  • Paratoi Cyfrifon

Cysylltwch â ni i drefnu ymgynghoriad

Cysylltwch â ni i siarad â phartner.

Siaradwch â Phartner