Gyrfaoedd

Swyddi

Uwch Gyfrifydd

Llawn amser: 37 awr yr wythnos

Llun-Iau 9am i 5.30pm

Dydd Gwener 9am i 5pm

Lleoliad: 31 Bridge Street, Aberystwyth, SY23 1QB

Dyletswyddau i gynnwys:

  • Rheoli portffolio o gleientiaid
  • Cynhyrchu cyfrifon ar gyfer unig fasnachwyr, partneriaethau a chwmnïau cyfyngedig
  • Paratoi ffurflenni treth hunanasesu
  • Paratoi ffurflenni treth gorfforaeth
  • Yn ddelfrydol, ACCA yn llawn neu’n rhannol gymwysedig
  • Cefndir Practis
  • Yn gallu gweithio fel rhan o dîm
  • Diddordeb brwd i ddatblygu eich gyrfa yn y cwmni
  • Cyflog yn agored i drafodaeth ac yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad

Am wybodaeth bellach neu i wneud cais e-bostiwch mark@daviesandlewis.com

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Llun 15fed Mawrth 2021.

Cysylltwch â ni i drefnu ymgynghoriad.

Cysylltwch â ni i siarad â phartner.
Siaradwch â Phartner