Gyrfaoedd

Swyddi

Gweinyddwr Swyddfa / Cyfrifydd dan Hyfforddiant

Llawn amser: 37 awr yr wythnos
Llun-Iau: 9yb – 5.30yp
Dydd Gwener: 9yb – 5yp
Lleoliad: Davies Lewis Baker, 31 Stryd y Bont, Aberystwyth, SY23 1QB

Dyletswyddau i gynnwys: gweinyddiaeth swyddfa gyffredinol, derbynfa, cynnal cofnodion y busnes, cadw llyfrau, TAW, cyflogres, paratoi cyfrifon a ffurflenni treth.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Mark Baker.
Ffon: 01970 612231
E-bost: mark@daviesandlewis.com

Cysylltwch â ni i drefnu ymgynghoriad.

Cysylltwch â ni i siarad â phartner.
Siaradwch â Phartner