Gyrfaoedd

Swyddi

Llyfrifwr neu Glerc Cyfrifon Profiadol

Llawn amser: 37 awr yr wythnos
Llun-Iau: 9yb – 5.30yp
Dydd Gwener: 9yb – 5yp
Lleoliad: Lewis Baker Ltd, Bryn Llewelyn, Tywyn, LL36 9AD
Dyletswyddau i gynnwys pob agwedd o gadw llyfrau, gan gynnwys TAW a’r gyflogres, gan weithio ar bortffolio cymysg o gleientiaid.


Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Daniel Witchell.

Ffon: 01654 712079

E-bost: daniel@daviesandlewis.com

Cysylltwch â ni i drefnu ymgynghoriad.

Cysylltwch â ni i siarad â phartner.
Siaradwch â Phartner