Ein Tîm

Mark BakerPartner Cyfarwyddwr
FCCA, BSc (Econ) Hons
Daniel WitchellPartner Cyfarwyddwr
CTA, FCCA, BA (Hons)
Geraint Cartwright FCCA
Rheolwr Busnesau Anghorfforedig
Eleri James ACA
Rheolwr Elusennau a Cwmniau
Timothy Lewis BSc
Rheolwr Cyflogres
James Brown MAAT
Cyfrifydd Lled Uwch
Molly Hadfield
Cyfrifydd dan Hyfforddiant a Gweinyddwr Swyddfa Tywyn
Richard Evans ACCA, BSc (Econ)
Rheolwr Cyfrifon
Glenda Jones
Rheolwr Cyfrifon Ffermydd
Claire Walker MAAT
Uwch Gyfrifydd
Michael Day BSc (Econ)
Cyfrifydd dan Hyfforddiant
Laura Baker
Derbynnydd a Chynorthwyydd Gweinyddol
Marisa Morgan
Rheolwr Practis
Sophie Ralphs MAAT
Uwch Gyfrifydd
Steph Allen ACCA
Rheolwr Cyfrifon
Anna Baker MAAT
Uwch Gyfrifydd
Danielle Mawle MSc
Cyfrifydd dan Hyfforddiant
Sandra Jones
Derbynnydd a Chynorthwyydd Gweinyddol