Benthyciad Bownsio yn ôl o Coronafeirws

04/05/2020

Mae’r Benthyciad Bownsio yn ôl o Coronafeirws yn gynllun sy’n helpu busnesau bach a chanolig y mae Coronafeirws wedi cael effaith arnynt, i gael gafael ar fenthyciadau rhwng £2,000 a £50,000.

 • Mae’r benthyciad wedi’i warantu 100% gan y llywodraeth ac ni fydd unrhyw ffioedd i’w talu am y 12 mis cyntaf.
 • Bydd telerau’r benthyciadau hyd at 6 blynedd
 • Ni fydd unrhyw ad-daliadau yn ddyledus yn ystod y 12 mis cyntaf
 • Cyfradd llog sefydlog o 2.5% (yn seiliedig ar HSBC, Lloyds, Barclays a Banc yr Alban)

 

Gallwch wneud cais am fenthyciad os yw’ch busnes:

 • Wedi’i leoli yn y DU
 • Wedi cael effaith negyddol gan Coronafeirws
 • Nid oedd yn ‘ymgymeriad mewn anhawster’ ar 31/12/2019

 

Ni chewch wneud cais am fenthyciad os ydych chi yn:

 • Banc, Yswiriwr neu Ail-yswiriwr (ond nid broceriaid yswiriant)
 • Gorff sector cyhoeddus
 • Ysgol gynradd ac uwchradd a ariennir gan y wladwriaeth
 • Eisoes yn hawlio o dan Gynllun Benthyciad Torri ar draws Busnes Coronafeirws (CBILS)

 

I gael mwy o wybodaeth am fenthyciadau Bownsio’n ôl o Coronafeirws ewch i:

https://www.gov.uk/government/news/small-businesses-boosted-by-bounce-back-loans

 

I wneud cais am Fenthyciad Bownsio’n ôl o Coronafeirws ewch i:

https://www.gov.uk/guidance/apply-for-a-coronavirus-bounce-back-loan

 

Am yr hysbysiadau, diweddariadau a gwybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru, ewch i:

https://gov.wales/coronavirus

 

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau yng Nghymru, ewch i:

https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy

 

I gael mwy o wybodaeth am yr hyn y gall eich banc ei ddarparu, chwiliwch eich enw banc a ‘Bounce Back Loan’, rhai enghreifftiau isod:

https://www.business.hsbc.uk/en-gb/finance-and-borrowing/credit-and-lending/bounce-back-loan-scheme

https://www.barclays.co.uk/business-banking/borrow/bounce-back-loan-scheme/

https://www.lloydsbank.com/business/coronavirus/bbls.html?WT.ac=lloyds-bb-covid_19-gov_scheme-tile-FOM-bbls_homepage

https://www.business.rbs.co.uk/business/support-centre/service-status/coronavirus/bounce-back-loan.html